Privacy policy

Het onderstaand privacy statement is van toepassing op alle transacties en overeenkomsten met Huis in Stijl Schilderwerken, Jan Steenlaan 67 te Oosterhout.

Hui in Stijl Schilderwerken verwerkt persoonsgegevens. Hierbij informeren wij u over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden. Huis in Stijl Schilderwerken gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Huis in Stijl Schilderwerken vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door Huis in Stijl Schilderwerken gebruikt voor haar bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de werkzaamheden die door aan Huis in Stijl Schilderwerken zijn opgedragen.
De processen waarvoor persoonsgegevens gebruikt worden:

  • de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met klanten
  • onze financiële administratie
  • relatiebeheer

Huis in Stijl Schilderwerken gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij delen geen persoonsgegevens met derden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk en is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Algemeen

Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Huis in Stijl, en alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan Huis in Stijl. Houdt u er rekening mee, dat wij gegevens voor een minimum periode moeten bewaren, zoals aangegeven is in de wet van ons land. Elke vorm van privacy-gevoelige informatie, dat getoond wordt op publieke gedeelten van deze site, kan op verzoek worden verwijderd. Gelieve in dat geval contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

Verzameling van data

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Communicatie in verband met ons privacybeleid

Huis in stijl kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf via ons contactformulier.

Overig

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.